Vi har fått problem för en del kunder att kunna logga in på vår gamla server så vi har nu en ny server i nytt land med en annan väg till servern och den ser ut att fungera. För att snabbast komma igång igen så skriv i uppgifterna nedan så får du via mail ett nytt inlogg. Problemet verka vara en Brandvägg på vägen till vår gamla server som stoppar kundernas trafik.