En del användare har problem att nå våran Server, man får felmeddelandet “Login Failed…” Det är Androids felmeddelande då man inte når destinationen som i detta fall är Servern. Avvakta och man behöver inte göra en felanmälan, vi kommer uppdatera så fort allt är ok igen!