MY IPTV PLAYER

Våran egna Spelare som är speciellt utvecklat för att fungera ihop med våra tjänster och utvecklas ständigt till att bli bättre och bättre.

Här finns hur vi gör för att uppdatera till nyare versioner. Vi kommer också ha enklare guider hur appen fungerar. Har ni några frågor ta dom i chatten nere till höger. Nedan finns frågor och svar samt under den senast nytt om appen. 

Nyaste version finns på: 
http://bit.ly/MIP-803

Senaste Nytt om IPTV Player

FRÅGOR & SVAR

Om du har en svart tom ruta under kanalen håller den på uppdateras,
Står det att kanalen saknar EPG så är det tillfälligt fel.

Man kan köra en kanaluppdatering för att kontroller att den kommit tillbaka, I menyn där man väljer Live TV, Filmer, TV serier i övre högra hörnet finns uppdatering av kanallistan.

EPG är från en annan leverantör och inget vi kan påverka utan det är bara att avvakta.

Du bör utföra en manuell kanaluppdatering. I menyn där du väljer Live TV, Filmer och TV-serier, längst upp i det högra hörnet, finns två roterande pilar för att uppdatera kanallistan. När en kanaluppdatering är igång, bör du aldrig avbryta den. Om du får ett meddelande om pågående kanaluppdatering kan du istället gå till inställningar längst ner till höger, välja “Logga ut” och sedan logga in igen. Man kan inte enbart hoppa ur appen och sedan in igen man måste logga ut riktigt.

 

 

 

Den manuella kanaluppdateringen bör resultera i fyra element som visas, liknande det som visas på bilden nedan. Det är viktigt att notera att du aldrig ska avbryta denna process. Ibland kan det krävas att du upprepar detta steg flera gånger innan kanallistan återställs.

Anledningen till att kanallistan vanligtvis försvinner är att det kan ha uppstått avbrott i nedladdningen, troligtvis på grund av en kortstörning under processen.

Exakt som det står är just denna kanal offline Vänligen försök senare.
Om det är på en event kanal med sport som har en Tid så är det svensk tid och den kanalen är offline till det är dags enligt tiden som är angiven.

Under Setting där man väljer Live TV, Filmer, TV serier finns en Setting öppna den klicka sedan på Player. Vi rekommenderar att köra EXO på alla men man kan prova sig fram och om man har problem att titta på en film eller serier kan det hjälpa att bytta spelare.

Man kan ställa in Pre-Buffer på bägge spelaren för att minska buffringar, allast att spelar stoppar då man tittar på ett program. Mankan också juster upp volymen och vilken typ av bild man vill ha för att anpassa sig till just kundens TV.
Man väljer det första valet under Setting “Player” setting sedan vilken spelar man vill justera.

Sedan kan man justera det man vill, på bilden är vad vi rekommenderar men vad som är optimalt för just kunden får man prova sig fram.

Viktigt att klicka på den gröna Update för att spara dina inställningar

Justera Boxens tid under setting på boxen, tiden ska komma automatiskt från internet men kan ibland strula och då får man sätta tiden automatiskt.

Se till att boxen har internet och kolla att You tube fungerar prova sedan att logga in igen.

 • Börja att kontroller att du kan köra youtube, om inte så ordna internet så att youtube fungerar.
 • Kontroller att du har rätt username och password, viktigt att man skriver rätt på stora och små bokstäver.
 • Rätt server adress är inget man kan justera om allt annat ovan är rätt så når man förmodligen inte fram till Serven.
 • Testa byta Panel och logga in för tillfället finsn det 3st olika
  Vi rekommenderar att man läser denna artikel.
  https://4etl.com/viktig-info-och-forstaelse-kring-problem/

Om det buffrar på alla kanaler testa BBC under UK, CNN i USA och TV4 Sverige, testa alla varianter utan HD och med HD samt FHD har man buffring på alla så är det troligast kundens internet som strular.
Läs denna artikel:

Buffring, stopp gång på gång då du tittar.

Uppdatera till Nya Version:

1. Filen ovanför kan man ladda ner och sedan lägga den på en USB stick stopp i den i Boxen och sedan. gå till APK installer appen eller Filhanteraren och välja USB stickan och sedan köra filen så kommer appen uppdateras.

2. Man kan också öppna Webbläsaren Chrome eller den som heter Internt skriva in adress ovanför i adress fältet upp till så kommer den ladda ner filen och sedan installera den det kan komma upp en del frågor man ska svara ok eller godkänna allt.

Fabriks återställning av Box: 

När man startar boxen kommer man till boxens meny där letar man upp setting appen och sedan under setting letar man fram Reset eller återställning det kan också står fabriks återställning. Mär man ska köra den är det viktigt om man kan välja att man väljer en total som raderar allt.

När man är klar med återställningen installerar man appen enligt instruktionerna ovanför.

När du startar appen och den frågar om den kan få tillgång till fina filer eller photo så kommer den inte åt dina foto det är en standard meddelande från Android. (Du har ju inga foto på boxen). Svara allow, OK eller godkänd.

Saknar man kanallista ska man starta om Boxen eller köra manuel kanallist uppdatering i appen meny där man väljer Live tv Serier… upp i högra hörnet.

Du måste ändra rättigheterna på appen Myiptvplayer det gör man under Boxens setting och under apps öppnar Myiptvplayer och ger den full access till dina filer. Detta är så den kan ladda ner kanallistan till boxen.

Du får först kontrollera volymen på TV eller box med fjärrkontrollen kolla så den inte kommit åt Mute. Det finns en reset under appens setting och Other Setting.  Klicka på Reset Volume

Om man loggar in och får upp menyn där man kan välja Live TV , Filmer, TV serier osv. Och när man gör ett val hoppar hoppar den ut till login igen. Testa en sak i taget.

Då behöver din Box en Översyn och här är en Guide vad du ska titta på.

 1. Man ska köra en kanaluppdatering, I menyn där man väljer Live TV, Filmer, TV serier i övre högra hörnet finns uppdatering av kanallistan.
  Avbryt aldrig en kanal uppdatering. Får du ett meddelande att kanaluppdatering pågår är det bara att avvakta
 2. Om du har installerat andra appar på boxen avinstallera dom under Boxens setting, More Setting och apps där väljer du att avinstallera dom appar du lagt till
 3. Gå in under setting och apps igen samma som punkt 2 och öppna appen MyIPTVPlayer välj att radera Data och cache. Testa att logga in på Panel ett slå in ditt Username och Password.
 4. Installera senaste versionen du har länk på denna sida i början och det finns på Punkt 11 hur man går till väga.
 5. Kör en factory reset och installer om appen igen.  under Setting väljer du reset.

My IPTV Player

Ny viktig Version 5.01 V730

Vi har uppdaterat till EPG leverantörens nya kod så vi får en mer stabil leverans av EPG. Vi har åtgärda flera saker kring hantering av

Read More »
My IPTV Player

Ny version 724

Vi har fått en ny version som heter 5.01-724 Vi har gjort om EPG så den laddas i bakgrunden Tidigare visade vi endast nya TV

Read More »