Vi har uppdaterat till EPG leverantörens nya kod så vi får en mer stabil leverans av EPG.
Vi har åtgärda flera saker kring hantering av minne så den inte kraschar på enheter med lite minne.
Laddning av filmer och TV serie stream är förändrat så det ska bli snabbare och stabilare.

Vi har fokusera denna version på göra appen mer stabil och inte några nya funktioner, vi jobbar och testar flera nya funktioner som kommer framöver.