just nu har vi problem att ladda in rätt kanallista och en tekniker tittar på, detta och vi hoppas på en lösning så fort som möjligt. Man kan alltså inte heller logga in man får upp ett meddelande ”login failed, check your username…”Ni behöver inte fel anmäla detta problem. Övriga problem kan ni fortfarande felanmäla. Kör manuell kanal uppdatering för att titta om kanallistan är tillbaka.

update: Nu allt ok igen!