Här väljer du vart du bor och sedan gör du beställningen och efter du betalat börja man göra klart din beställning och levererar efter hur du har valt!