EPG ligger tillfällig nere och även catch-up då den smvä der 6