Vi har problem med vår leverantör av EPG, våran program Tablå. Då den inte fungerar är Catchup felande. Eftersom man kan ha 3 dagar EPG så uppkommer problemet olika för olika enheter eller konto.
Uppdaterat 17 September, EPG fungerar igen.