Våra användare kan nu välja 7 olika språk på våran hemsida dock ska kundtjänst kommuniceras med Svenska eller Engelska. Våra Email kommer vi jobba med att få till översättning med. Allt för att alla våra kunder ska känna sig ännu mer välkommen och kunna ta del av all våran info via hemsidan.