Fares Fares gör sin debut som regissör i den nya filmen “En dag och en halv”, en gripande berättelse om en vårdnadstvist som tar en far till extrema åtgärder.

Vårdnadstvister är sällan något vackert, och de kan vara mänsklighetens smutsigaste lågvattenmärke. Det är en verklighet som många människor tyvärr tvingas genomleva. I filmen får vi följa en pappa som har förlorat i rätten och som beslutar sig för att ta saken i egna händer. Det är en berättelse som kastar ljus över det komplexa och ibland smärtsamma rättsliga systemet som omger vårdnadstvister.

I många fall är vårdnadstvister inte så komplicerade som de kan verka vara. Domare som specialiserat sig på familjerättsliga ärenden kan ibland enkelt avgöra fallet genom att observera parternas beteende och inställning. Om tvisten når hela vägen upp till en huvudförhandling utan att ha lösts under vägen genom samarbetssamtal, kan det vara ett tecken på att en av parterna är oresonabelt stridslysten av olika skäl. Prestige och självömkan kan ibland överskugga barnets bästa intresse, och domstolen måste då agera i enlighet med vad som är bäst för barnet.

Fares Fares tar oss med på en gripande resa genom den här komplexa världen av vårdnadstvister i sin regidebut. “En dag och en halv” utforskar de svåra beslut och känslor som drabbar de inblandade parterna och ger oss en inblick i hur långt en förälder kan gå när de känner att deras barns bästa står på spel.

Filmen utforskar på ett kraftfullt sätt temat att ibland kan kärleken till ens barn driva en person till handlingar som de aldrig trodde att de skulle utföra. Det är en berättelse som kommer att beröra och utmana publiken och belysa vikten av att alltid ha barnets bästa i fokus, oavsett hur svåra omständigheterna kan vara. “En dag och en halv” är en film som kommer att skaka om och få oss att reflektera över våra egna värderingar och prioriteringar när det gäller familj och kärlek.

En dag och en halv | September 1, 2023 (Sweden) 5.9

Photos


See all photos >>