Under det gångna året har utvecklingen för SEK-kursen varit extremt ogynnsam, och nu befinner den sig på en nivå sämre än någonsin tidigare gentemot både euro och dollar. Med euro överstigande 12 kronor och dollarn över 11 kronor står vi inför utmaningar som kräver åtgärder. Denna situation gör det nödvändigt för oss att överväga en prisjustering på omkring 10 procent.

För att möta denna utmaning på ett rättvist sätt erbjuder vi nu alla våra kunder en möjlighet att förnya eller förvärva abonnemang till ett mycket förmånligt pris. Vid förnyelse av abonnemang för en period på ett år har priset hittills varit 1795 kronor. Tyvärr ser vi oss nödsakade att öka priset till 1950 kronor om SEK-kursen inte visar någon positiv förändring.

Däremot har du idag möjlighet att utnyttja ett speciellt söndagserbjudande. Ett års förnyelse kan erhållas till det förmånliga priset av 1595 kronor. Detta innebär en besparing på hela 355 kronor jämfört med det framtida priset. En extra fördel är att ditt abonnemang alltid kommer att förnyas från din nuvarande sista dag och sträcka sig ett år framåt. Således, även om ditt abonnemang skulle löpa ut om en eller två månader, så förlänger vi naturligtvis 1år från ditt sista datum så du förlorar inget utan det är endast en fördel. Vi får hoppas att krona blir starkare mot Årskiftet så vi kan justera ner priserna igen. 

Vi förstår vikten av att kunna göra besparingar, särskilt med tanke på den rådande osäkra valutakursen. Därför vill vi ge dig möjligheten att spara hela 355 kronor genom att dra nytta av detta erbjudande. Vi tackar för ditt förtroende och hoppas att vi tillsammans kan övervinna dessa utmaningar på bästa möjliga sätt.

 
When the invoice is paid, we will start the update
Offer is valid until 16/9 until 16:00 Swedish time.