Singapore Lördag 20:10
Just ni förekommer det störningar och vi försöker hitta orsaken. Avvakta med felanmälningar

Update Singapore Lördag 21:12
Vi har konstaterat att trafik till en av våra server har problem från Thailand och vi har isolerat det genom att uppdatera Appen MyiptvPlayer och panel 1 är styrt till en annan server. Övriga Paneler är fortfarande störningar på från Thailand.

Update: Singapore Söndag 11:10
Vi har rapporter att Internet leverantören AIS fortfarande upplever störningar och hoppas det kommer bli bättre under dagen. Detta är alltså inget problem hos oss utan det är problem vägen ut från Thailand. Naturligtvis kan Youtube eller Netflix fungera då deras server inte befinner sig på samma plats som våra server. När Netflix har problem har vi sällan problem samtidigt.

Om du upplever problem starta om din router, ta ur strömmen i boxen 2-3 min sedan starta upp allt och kör en kanallist uppdatering… Testa sedan kanal 4 om allt fungerar prova övriga kanaler. Om uppdateringen av kanalistan tar långtid är det ett tecken att du Ligger kvar på gamla server eller har problem i ditt nät!

Update: Singapore Söndag 11:10
Vi har rapporter att Internet leverantören AIS fortfarande upplever störningar och hoppas det kommer bli bättre under dagen. Detta är alltså inget problem hos oss utan det är problem vägen ut från Thailand. Naturligtvis kan Youtube eller Netflix fungera då deras server inte befinner sig på samma plats som våra server. När Netflix har problem har vi sällan problem samtidigt.

Update: Singapore Torsdag 29 Feb 09.00
För att förtydliga extra så är inte problemet hos oss utan problemet är i Thailand och som vi har beskrivit tidigare är det på väg till våran server, alltså HELT UTOM VÅR KONTROLL.