Meddelande “felaktigt username eller Password check Server adress” får några upp nu, detta meddelande betyder att man inte når fram till våran server och det är problem på vägen. Alltså inget vi kan åtgärda så det är bara att avvakta. Läs länken nedan för att förstå bättre!
Tyvärr läser man inte felmeddelandet då man meddelar kundtjänst utan skriver fel meddelande eller skriver “kan inte logga in” man måste skriva vilket felmeddelande man har annars kan vi inte hjälpa er!
Hur fungerar det med IPTV:
https://4etl.com/viktig-info-och-forstaelse-kring-problem/

Man kan även testa byta panel.